Feeds:
פוסטים
תגובות

Posts Tagged ‘סיבתיות’

מדעי החברה תמיד ניצבו בפני שני אתגרים משמעותיים. הראשון הוא הסיבוכיות הגבוהה של החברה האנושית והפסיכולוגיה האנושית, אשר לא מאפשרת לפתח סימולציות מתמטיות מדויקות של תהליכים חשובים, כפי שנעשה למשל בפיזיקה ובכימיה. אולי רק הביולוגים והרופאים מתמודדים עם מערכות ברמת סיבוכיות כזו, אך להם יש יתרון על מרבית מדעני החברה: הם מסוגלים לבצע ניסויי מעבדה. על כן, האתגר השני העומד בפני מדעי החברה הוא חוסר היכולת לבצע ניסויי מעבדה תקפים עבור שאלות מחקריות רבות בפסיכולוגיה, כלכלה, סוציולוגיה ומדעי המדינה. שני אתגרים אלו הם הסיבה המרכזית להתפתחותם המאוחרת של מדעי החברה ביחס לתחומים אחרים ולכך שהם נתפסים בתור "פחות מדעיים" (נושא שכתבתי עליו בהרחבה בעבר). אך התפיסה הזו הולכת ומתרחקת מהמציאות בשטח.

בעשורים האחרונים חל זינוק מרשים ביכולתנו להתמודד עם האתגרים האלו, זינוק שכבר סחף אחריו חלק ניכר מהחוקרים בכלכלה, וכיום מתחיל לסחוף גם חוקרים בתחומים נוספים. עיקר החידוש הוא היכולת לדמות ניסוי מעבדה מבלי לקיים ניסוי של ממש. נראה שלוש דוגמאות לכך (מניסיוני למגיבים לבלוג יש השגות רבות על המאמרים שאני מתאר, רובן מקבלות מענה במאמר עצמו, ועל כן אני ממליץ למתעניינים ולמבקרים לקרוא את המאמר השלם ולא רק את התיאור השטחי והמקוצר שלי).

דוגמה ראשונה: מהי השפעת מספר השוטרים על פשיעה?

באופן עקרוני היינו מצפים שבין שני המשתנים שלנו, מספר השוטרים ומספר מקרי הפשע, תהיה קורלציה שלילית: ככל שיהיו יותר שוטרים באזור מסוים, כך יתרחשו פחות מקרי פשיעה. זהו הקשר הסיבתי העולה מהתיאוריה שיש לנו בראש אודות האינטראקציה בין שוטרים לגנבים. אך האם התיאוריה הזו נכונה? אולי שוטרים הם לא יעילים מטבעם, והשפעתם על הפשיעה היא נמוכה או אפסית? ואולי הם יעילים במידה מפתיעה? בחינה של הנתונים מעלה תוצאות מבלבלות. במקרים רבים מסתבר שיש דווקא קורלציה חיובית בין שני המשתנים האלו: ככל שיש יותר שוטרים, כך ישנם יותר מעשי פשע. במחשבה שנייה, זה הגיוני לגמרי – בערים שבהן מתרחשים מעשי פשיעה רבים, סביר שראש העיר ישקיע בהגדלת מצבת השוטרים. יש לנו כאן בעיה של סיבתיות הפוכה. מספר מעשי הפשע מגדיל את מספר השוטרים, ועל כן איננו יכולים לראות את השפעת מספר השוטרים על פשיעה באופן נפרד.

וכאן אנחנו מגיעים לתובנה החשובה הראשונה של מהפכת הסיבתיות: סיבתיות היא מה שחשוב, ולא הקורלציה הפשוטה בין המשתנים. השוואה "נאיבית" של מספר השוטרים ומספר מעשי הפשע בארצות שונות, בערים שונות או בתקופות שונות לא יכולה לעזור לנו לענות על השאלה, אפילו אם אנחנו לוקחים בחשבון מאפיינים שונים של אותן הארצות או הערים (למשל באמצעות רגרסיה ליניארית). למעשה, השוואה כזו תהיה חסרת משמעות לגמרי. וכך גם לגבי שאלות מחקר רבות אחרות.

כיצד בכל זאת ניתן למצוא את הקשר הסיבתי בין המשתנים? המפתח להסקה סיבתית הוא אקראיות. אם היינו יכולים להכניס ערים שלמות למעבדה ולהקצות להן באקראי מספר שונה של שוטרים, בלי תלות במאפייני הפשיעה המקומיים, היינו יכולים לבחון את השפעתם הסיבתית של שוטרים על פשיעה. במקרה זה מספר השוטרים היה משתנה חיצוני (אקסוגני), שאינו תלוי בפשיעה או במאפיינים אחרים הנקבעים בתוך המערכת. זהו הקונספט של ניסויי מעבדה – להפעיל ולכבות מתג יחיד בזמן שכל שאר הדברים נשארים קבועים.

כאן אנחנו מגיעים לתובנה השנייה של מהפכת הסיבתיות: לעיתים ניתן להסיק על סיבתיות בדרכים עקיפות, באמצעות ניסויים טבעיים המדמים הקצאה אקראית שכזו. כל מה שאנחנו זקוקים לו זה מקרה היסטורי שבו מספר השוטרים עלה או ירד באזורים מסויימים כתוצאה מגורם חיצוני, אקראי, שלא מושפע ולא משפיע באופן ישיר על מאפייני הפשיעה, אלא רק באופן עקיף דרך הגדלת מספר השוטרים.

במאמר מ-2004 מתואר ניסוי שכזה. החוקרים השתמשו בניסוי טבעי המבוסס על אחת מפעולות הטרור הקטלניות ביותר בהיסטוריה של העם היהודי – הפיגוע בבניין הקהילה היהודית בארגנטינה בשנת 1994, שבו נהרגו 85 בני אדם. לאחר הפיגוע נקטו הרשויות בבואנוס איירס בתגובה חריפה ומיידית: הצבת שוטרים חמושים לצד כל מבנה של הקהילה היהודית בעיר. השוטרים הוצבו שם במטרה למנוע אירועי טרור נוספים, אך מן הסתם הרתיעו גם גנבי מכוניות פשוטים. כך אנחנו מקבלים את הניסוי שלנו: מספר השוטרים זינק בבלוקים שבהם נמצאים מוסדות יהודיים, אך לא בבלוקים סמוכים. הזינוק לא היה קשור לפשיעה מוגברת, לשוני בהרכב האוכלוסייה המקומית, או לכל גורם אחר שעלול להשפיע איכשהו על שיעורי הפשיעה. החוקרים יכלו לשלוט גם ברמה ההתחלתית של הפשיעה בכל אזור, לפני שהוצבו השוטרים. התוצאה? נוכחותם של שוטרים הפחיתה את גניבות הרכב בכ-75%.

דוגמה שנייה: מהו הקשר בין מספר הילדים במשפחה לבין השקעת ההורים בהשכלה?

זוהי שאלה חשובה, מכיוון שאחת ממלכודות העוני המעניינת קובעי מדיניות בישראל ובמדינות אחרות נובעת מתת-השקעה של הורים למשפחות מרובות ילדים בהשכלתם של הילדים. בחינה נאיבית של שני המשתנים, מספר הילדים במשפחה ומידת ההשכלה של הילדים בבגרותם, מעלה קורלציה שלילית בין השניים. אך האם מדובר בקשר סיבתי? יתכן שגם מספר הילדים וגם ההשקעה בהשכלה נובעים שניהם ממשתנה אחר כלשהו, כגון ערכים תרבותיים או העדפות של ההורים. אם זה נכון, הקורלציה בין מספר הילדים להשקעה בהשכלה לא מעידה על קשר סיבתי ביניהם.

יש לנו כאן בעיה של משתנה מושמט שאי אפשר למדוד אותו. עבור ניסוי מעבדה אידיאלי היינו צריכים לבחור מדגם של זוגות צעירים, להקצות להם באופן אקראי מספר שונה של תינוקות ולעקוב אחרי התפתחותם במשך עשרות שנים. כמובן, הסבירות שוועדה אתית כלשהי תאשר ניסוי שכזה היא נמוכה… אך מסתבר שניתן למצוא ניסויים טבעיים, שבמסגרתם משפחות מביאות יותר או פחות ילדים באקראי, ולא כתוצאה מגורמים תרבותיים או אחרים.

אפשרות אחת היא להשוות משפחות עם תאומים ומשפחות ללא תאומים. משפחות עם תאומים הן גדולות יותר בממוצע ממשפחות ללא תאומים תודות להולדת התאומים, ולא בגלל שלהורים הייתה תרבות אחרת או העדפות אחרות. על כן ניתן להשוות את ההשקעה בהשכלה בקרב משפחות עם תאומים ומשפחות ללא תאומים, ולגלות את ההשפעה הסיבתית של גודל המשפחה. מאמר שפורסם בשנת 2005 בוחן את השאלה באמצעות שיטה זו על נתונים נורבגיים.

אפשרות אחרת היא להתחשב בהרכב המגדרי של ילדים: הורים רבים מעוניינים גם בבנים וגם בבנות, ועל כן לא מפתיע לגלות שכאשר נולדים שני ילדים מאותו המגדר הסיכוי שהורים יבחרו להביא ילד נוסף הוא גדול יותר. ניתן להשוות משפחות שבהן הילדים הראשונים היו מאותו המגדר, מה שהוביל את ההורים להביא ילד נוסף, למשפחות שבהן הילדים הראשונים הם ממגדרים שונים, ולכן ההורים לא הביאו ילדים נוספים.

בשיטה זו השתמשו החוקרים הישראלים ג'ושוע אנגריסט, אנליה שלוסר, ווויקטור לביא במאמרם משנת 2010 המבוסס על נתונים ישראליים. התוצאה? ככל הנראה במדינות מערביות מפותחות אין השפעה משמעותית של מספר הילדים על השקעת ההורים בהשכלה. מאמרים שהשתמשו בשיטות אחרות לחשוף סיבתיות העלו כי לפחות בעבר כן הייתה השפעה כזו, וישנם גם מחקרים רבים המנסים לבחון את קיומה במדינות מתפתחות.

דוגמה שלישית: מחקרי מדיניות על בסיס ניסויי שדה

בשנים האחרונות מהפכת הסיבתיות במדעי החברה מתחילה להשפיע על מדיניות. מדינות רבות מתכננות מראש רפורמות בתור "ניסוי אקראי מבוקר", עם "קבוצת טיפול" (הקבוצה העוברת את הרפורמה) הנבחרת באקראי ו"קבוצת ביקורת", על מנת שכלכלנים יוכלו לנתח את התוצאות ולבחון את ההשפעה הסיבתית של הרפורמות. דוגמה אחת לכך היא המחקרים של הכלכלנית אסתר דופלו וחבריה לתחום כלכלת הפיתוח, הפועלים במדינות מתפתחות ובוחנים את השפעתן של רפורמות כגון חלוקת כילות נגד יתושים או הגדלת ההשקעה בחינוך. על מנת למצוא את האפקט הסיבתי, בדרך כלל המחקרים כוללים מדגם גדול של כפרים המחולקים באקראי לקבוצת טיפול (כפרים שבהם מבוצעת הרפורמה), וקבוצת ביקורת (כפרים שבהם לא נעשה שום שינוי).

דוגמה אחרת מארצנו הקטנטונת היא מחקר של הכלכלנים אנליה שלוסר וינאי שנן, העוסק בהשפעת תכניות "מעגלי תעסוקה" של שירות התעסוקה, שנועדו לעזור למובטלים למצוא עבודה. גם כאן נעשתה הקצאה אקראית של מועמדים לתכניות שונות של שירות התעסוקה או לקבוצת ביקורת. בין השאר מצאו החוקרים כי תכניות ההתערבות הפחיתו את התלות בקצבאות ב-25%, כי ההשפעה על השכר נטו של המשתתפים איננה מובהקת (שכרם עלה אך הם איבדו קצבאות בסכום דומה), וכי התכניות אפקטיביות יותר עבור אוכלוסיות חלשות מבחינת השכלה ומצב סוציואקונומי.

מלחמת המתודולוגיות

מבחינה מתודולוגית, המחקרים שתיארתי כאן מכונים "reduced form", הצורה המצומצמת, ונהוג להפריד אותם מ-"אמידה מבנית", המבוססת על מודלים תיאורטיים מורכבים וסימולציות, נושא שעליו כתב הכלכלן אסף צימרינג בהרחבה. משמעות השם "צורה מצומצמת" הוא לקחת מודל תיאורטי מורכב, ולצמצם אותו למשוואות פשוטות יחסית המייצגות קשרים סיבתיים, שאותן ניתן לאמוד אם רק נמצא ניסוי מתאים. ישנן שיטות שונות להשתמש בניסויים טבעיים על מנת לאמוד את הקשרים האלו, כגון משתני עזרdiff-in-diffregression discontinuityfixed effects ועוד, וישנם חוקרים אשר מייצרים בעצמם "ניסויי שדה" אקראיים, כגון התכניות של אסתר דופלו שתיארתי.

למרות שהם עוסקים בתחומי מחקר שונים, קיימת סוג של יריבות בין "מחנה הצורה המצומצמת" לבין מחנות מתודולוגיים אחרים, כגון מחנה האמידה המבנית או כלכלנים תיאורטיקנים. באופן אישי אני שייך למחנה הצורה המצומצמת, מכיוון שהמחקרים בתחום הזה הם יותר מדעיים לדעתי. אמנם הניסויים רחוקים מאידיאל המעבדה בביולוגיה, אבל ההנחות העומדות מאחורי התוצאות הן פשוטות, וכאשר מחקרים רבים בנוגע לשאלה מסויימת שנעשו בשיטות שונות על מסדי נתונים שונים מגיעים לקונצנזוס, הם מקדמים את הידע האנושי.

בניגוד לכך, מאמרים המבוססים על אמידה מבנית וסימולציות מורכבות יוצאים מנקודת הנחה שהמודל שבו הם משתמשים הוא המודל הנכון (ראו את הרשומה של אסף בקישור קודם), ועל כן לא ברור באיזו מידה המחקרים האלו מוסיפים ידע חדש. יחד עם זאת, חשוב לזכור שיש נושאים רבים שלא ניתן לענות עליהם באמצעות ניסויים טבעיים ומחקרי צורה מצומצמת, בעיקר בתחום המאקרו-כלכלה. בנושאים אלו, מחקרים המבוססים על אמידה מבנית הם בהחלט עדיפים במידה ניכרת על פני ניחוש אקראי, כל עוד לוקחים את התוצאות "עם גרגר של מלח".

מי שיקרא את הביקורות על כלכלנים הנכתבות על ידי לא-כלכלנים עלול להגיע למסקנה שרוב מכריע של הכלכלנים עוסקים בחיזוי מאקרו-כלכלי של משברים כלכליים למחייתם או במציאת הצדקות לקפיטליזם, ועל כן כשלונם בניבוי המשבר של שנת 2008 מעיד על הצורך לסגור את הפקולטות לכלכלה. אבל האמת היא שהמחקרים שתיארתי כאן מייצגים חלק גדול הרבה יותר מהמחקר שמבוצע כיום על ידי כלכלנים. גם המחקר שלי הוא חלק ממגמה זו, ומשתמש בניסוי טבעי על מנת להסיק על השפעת פיתוח כלכלי על ילודה והשקעה בהון אנושי בארצות הברית של המאה ה-19 (כתבתי עליו כאן בהרחבה, אם כי מאז הוא השתנה מעט). למעשה, התחום שאליו אני משתייך, צמיחה כלכלית, עבר מהפכה של ממש, והשתנה מתחום תיאורטי בעיקרו בשנות ה-90 לתחום אמפירי כמעט לגמרי כיום, שבו מרבית המחקרים נראים כך. כך גם בתחומים רבים נוספים, כגון כלכלת חינוך, היסטוריה כלכלית, מחקרים על פשיעה, אפלייה בשוק העבודה, עוני, יזמות, תעסוקה ועוד.

בחינה של המגמות במחקר הכלכלי בז'ורנלים מובילים בין 1963 ל-2011 מעלה כי החלק היחסי של מחקרים המציגים תיאוריה ללא ניתוח אמפירי – סוג המחקרים שמבקרי הכלכלנים אוהבים לבקר – ירד מכ-51% לכ-19%. חלקם של מחקרים המבוססים על סימולציות ואמידה מבנית עלו מאחוזים בודדים לכ-9% מהפרסומים ב-2011. השאר, כ-72% מהמחקרים, הם מחקרים אמפיריים שרבים מהם שייכים לקבוצת המתודולוגיות של צורה מצומצמת. שיעור זה עמד על כ-50% בלבד ב-1963.

לאט לאט מחלחלת מהפכת הסיבתיות גם לפקולטות אחרות למדעי החברה ולשיח הציבורי, אם כי עדיין ניתן למצוא שרידים להשקפה הישנה שלפיה קורלציות מסוגלות להעיד על סיבתיות. למשל, לא מזמן פורסם בעמוד הפייסבוק של קרן ברל כצנלסון התרשים הבא, המתאר מגמות בשכר המינימום ובשיעור האבטלה בישראל.

לטענת המפרסמים, מכיוון שהאבטלה נמצאת בירידה בזמן ששכר המינימום נמצא בעלייה, יש כאן הוכחה לכך ששכר המינימום לא מגדיל את האבטלה. אך טענה זו שגויה לגמרי. כפי שהדגים אריאל קרלינסקי בבלוג שלו, היעדר קורלציה לא מעיד בהכרח על היעדר קשר סיבתי, מכיוון שישנם גם משתנים חשובים אחרים המעורבים. מכיוון שבאופן תיאורטי שכר מינימום עשוי לפגוע בתעסוקה, מדינות לרוב מעלות את שכר המינימום רק אם שוק התעסוקה נמצא במצב טוב. כלומר, אם יש צמיחה גבוהה והאבטלה נמוכה או נמצאת במגמת ירידה. לכן, בניתוח נאיבי נראה קשר שלילי בין שכר המינימום לשיעור האבטלה במדינות רבות, למרות שיתכן שהקשר הסיבתי הוא הפוך. מחקרים רציניים יותר, שניסו למצוא סיבתיות של ממש באמצעות ניסויים טבעיים שונים, עדיין לא הגיעו לקונצנזוס בנוגע להשפעות שכר המינימום, ורבים מהם בהחלט מעלים השפעה חיובית של גובה שכר המינימום על שיעור האבטלה.

מהפכת הסיבתיות

לא פעם המחקרים החדשים בכלכלה סותרים תפיסות הנפוצות בציבור. אולי הדוגמה הטובה ביותר לכך היא הספרות המחקרית בכלכלת החינוך: מחקרים אשר השתמשו בשיטות שונות על מנת לפענח את הקשר הסיבתי מעלים כי ההשפעה של גודל הכיתה על ציוני התלמידים היא קטנה מאוד ביחס לעלות של מהלך כזה, ונושאים אחרים כגון התמריצים של המורים וביחוד היכולת לפטר מורים גרועים יכולים לתרום הרבה יותר.

כיום הציבור עדיין אינו מודע למהפכת הסיבתיות, לזינוק ביכולת של חוקרים להפיק תובנות משמעותיות על העולם, ועל כן קל לפוליטיקאים להתעלם ממסקנות המחקרים כשהן אינן נוחות פוליטית. כך למשל הרפורמות במערכת החינוך הישראלית "עוז לתמורה" ו"אופק חדש" עברו בהצלחה ונמכרו לציבור הרחב בליווי שלל סופרלטיבים, למרות שהן סותרות לגמרי את הניסיון העולה מהמחקר בתחום החינוך, לפיו העלאת השכר של המורים ללא שינוי התמריצים לא תוביל לשיפור חיובי. על כן, לא מפליא לגלות שהזינוק הדרמטי בהוצאה על חינוך בישראל בעשור האחרון לא הוביל לשום שינוי נראה לעין בתוצאות התלמידים או ברמת שביעות הרצון של ההורים.

נותר לנו רק לקוות שהמצב הזה ישתנה במהרה, ושגם הציבור יפנים שמדעי החברה של היום הם לא מה שהיו פעם. כפי שאנו משתמשים בידע הנדסי ומדעי על מנת לבנות בניינים או לתכנן מטוסים, כך אפשר להשתמש בשיטות המאפשרות הסקה סיבתית על מנת לפענח את המנגנונים המורכבים העומדים מאחורי החברה האנושית, לבנות מוסדות כלכליים וחברתיים טובים יותר, וכך לקדם את איכות החיים.

מודעות פרסומת

Read Full Post »

 

חייזר מגיע לכדור הארץ, ונוחת באמצע מסעדת שירות עצמי. הוא מסתכל מסביב לו, ורואה יצורי אנוש אוספים אוכל לצלחותיהם. ישנם שני דוכנים עיקריים: בדוכן של הסלטים עומדים בתור בעיקר אנשים שמנים, והאחרים עומדים בתור לדוכן הרגיל (כלומר, בשפה סטטיסטית, ישנה קורלציה בין הנטייה להיות שמן לנטייה לאכול סלטים). החייזר מסיק, כמובן, כי סלטים גורמים להשמנה, כלומר ישנו קשר סיבתי בין השניים. נשמע הגיוני מנקודת מבטו של החייזר, לא?

דוגמה נוספת: הביטו בגרף הבא, בו על ציר ה Y מופיעים ציוני תלמידים במבחני פיזה במדעים, ועל ציר ה X מופיעות שעות הלימוד של מדעים בשבוע (הגרף לקוח מדוח של ה OECD).

image

נראה שיש כאן קשר שלילי, בניגוד למה שהיינו מצפים לו – ככל שהשעות רבות יותר, הציון הממוצע יורד. תוצאות דומות קיימות גם לגבי שאר התחומים שנבחנים במסגרת מבחני פיזה. המסקנה ברורה לכאורה: בואו נפסיק לשגע את הילדים שלנו ונפחית את שעות הלימוד שלהם, מכיוון שהן אינן תורמות להצלחה במבחנים. החייזר שהתחלנו איתו הוא אולי היפותטי ודבילי מעט, אבל הגרף הזה אמיתי, ושרי חינוך מביטים בו ושוקלים כיצד לבזבז תקציבים של מיליארדי דולרים. האם הקשר הזה מעיד על סיבתיות?

מושג הסיבתיות הוא הלב של מחקרים אמפיריים במדעי החברה. במדעים מדויקים הסיבתיות מהווה בעיה פחות משמעותית: אתה מסתכל על המערכת במצבה הנוכחי, משנה פרמטר יחיד, דואג ששאר הפרמטרים לא ישתנו במקביל, ובודק איך המערכת כולה השתנתה. במדעי החברה, לעומת זאת, כל הפרמטרים משתנים ביחד כל הזמן ומשפיעים אחד על השני בשלל דרכים. לרוב לא ניתן לעשות ניסויי מעבדה; לא ניתן לקחת את אותו בן אדם, להכניס אותו לאוניברסיטה, ואז לשוק העבודה, להחזיר אותו בזמן לאחור, להכניס אותו למכללה ולשוק העבודה, וכך לבדוק את ההבדלים בשכר בין בוגרי מכללות לבוגרי אוניברסיטאות שאינם נובעים מהבדלים בכישורים האישיים אלא רק מהלימוד במוסדות שונים (אולי אפשר לנסות משהו דומה עם תאומים זהים, אבל לצערי היום יש זכויות פרט וכל מני חוקים מעצבנים וצריך להתחשב ברצונותיהם וכו'. תארו לעצמכם איך היה נראה המחקר בביולוגיה לו החוקרים היו צריכים לקבל הסכמה מהעכברים לכל דבר, שלא לדבר על המקרה שבו העכברים מצביעים בבחירות לפוליטיקאים שמסבסדים את החוקרים…).

image

 

בעיית הסלקציה וחשיבותה של אקראיות

סלקציה היא הנטייה המעצבנת של אנשים לבחור את פעולותיהם על פי מה שמשתלם להם לעשות, והיא מה שמפריע לנו בדרך כלל להסיק מקיומה של קורלציה על קיומה של סיבתיות. קל להראות אותה על ידי דוגמה פשוטה.


אזהרה: אני הולך להיכנס כאן, לראשונה בתולדות הבלוג, למשוואות. אני מבטיח לכם, זה מאוד מאוד פשוט, אם כי אנשים שאינם רגילים "לדבר" במשוואות עלולים להתבלבל מעט. אני ממליץ לכם להישאר איתי עד הסוף, פשוט מכיוון שהמשוואות מסוגלות לספר סיפורים באופן מדויק הרבה יותר ממילים, וכי אני חושב שמה שאני מתכוון להראות כאן הוא די נחמד בסך הכל. בכל אופן, מי שממש סובל יכול לקפוץ על המשוואות ולנסות להבין את הפואנטה מהפסקאות שבינן.


נניח שאנחנו מעוניינים לחקור את השפעתו של טיפול בבית חולים על הבריאות. יש לנו סקר שבו שואלים אנשים עד כמה הם בריאים, והאם הם הלכו לבית חולים בשנה האחרונה. בדיקה נאיבית של הנתונים תגלה מן הסתם שבריאותם של אנשים שעברו טיפול בבית חולים גרועה יותר מבריאותם של אנשים שלא עברו טיפול בבית חולים, אך זה אינו אומר שהטיפול פוגע בבריאותם של אנשים – אלו פשוט לא אותם האנשים. מן הסתם אנשים שהלכו לבתי חולים היו יותר חולים מלכתחילה.

i הוא האינדקס של האנשים במדגם שלנו. נניח שהמשתנה Yi מתאר את בריאותו של פרט i, למשל התשובה שלו בסקר, והמשתנה Di מתאר האם פרט i הלך לבית חולים (ואז Di=1) או לא (ואז Di=0) בשנה שלפני ביצוע הסקר. לכל פרט i יש שתי תוצאות אפשריות:

image

 

 

 

אם הוא לא הלך לבית חולים, התשובה שלו בסקר תהיה Y0i, ואם הוא כן הלך התשובה שלו תהיה Y1i. את התוצאות שנקבל בסקר אפשר לתאר במשוואה אחת, כך:

image

 

 

שימו לב שכאשר Di=0 אנחנו מקבלים מהמשוואה Y0i, וכאשר Di=1 אנחנו מקבלים Y1i.

מה שאנחנו רוצים למדוד זה את הממוצע של Y1i-Y0i עבור כל ה "i"ים, עד כמה הטיפול עזר לאנשים בממוצע. אבל עבור כל פרט אנחנו מקבלים או את Y0i או את Y1i, לא את שניהם! או שהוא הלך לבית חולים, או שהוא לא הלך. אנחנו לא יכולים לחזור אחורה בזמן ולהגיד לאותו אדם לא ללכת לבית חולים. אנחנו יודעים שני מספרים: ממוצע התשובות שענו אלו שהלכו לבית חולים, וממוצע התשובות שענו אלו שלא הלכו. אלו הסימונים המקובלים לשני המספרים האלו:

image

 

 

 

האות E מייצגת תוחלת, שהיא מושג קצת יותר כללי אבל במקרה שלנו זהה לממוצע. אחריה מופיע המשתנה שעליו עושים ממוצע, ואז קו שמסמן "בהינתן". הסימון הראשון הוא הממוצע של Y1i בהינתן ש Di=1 (כלומר הממוצע של Y1i עבור כל אלו שהלכו לבית החולים, ממוצע התשובות שלהם לסקר הבריאות), והשני הוא הממוצע של Y0i בהינתן ש Di=0 (כלומר הממוצע של Y0i עבור כל אלו שלא הלכו לבית החולים). מראש אנחנו מניחים כי:

image

 

 

בצד ימין של המשוואה מופיע הממוצע של Y1i עבור כולם, נתון שאין לנו. אי השוויון אומר שאנחנו מניחים כי התוצאות של אנשים תלויות בשאלה האם הם הלכו לבית חולים או לא. אנחנו יודעים שאנשים שהלכו לבתי חולים שונים מהותית מאנשים שלא הלכו.

אנחנו רוצים לדעת איך השפיע הטיפול על אלו שהלכו לבית החולים. כלומר, אנחנו רוצים לדעת את זה:

image

 

 

כאשר את האיבר הראשון יש לנו, והאיבר השני אומר מה היו התשובות הממוצעות של אלו שהלכו לטיפול, Di=1, אם הם לא היו הולכים לטיפול, אם היינו יכולים לחזור בזמן ולומר להם לא ללכת – אותו אין לנו. למעשה, זה מה שיש לנו:

image

 

 

ניתן לפתח את המשוואה הזו, להוסיף ולהחסיר איבר נוסף באמצע (מוקף בריבוע):

image

 

 

 

 

קיבלנו למעשה את מה שרצינו בחלק הראשון של המשוואה, ובחלק השני קיבלנו את "הטיית הסלקציה".

image

 

 

 

 

לא משנה כמה ננסה, לעולם לא נוכל להשתמש בנתונים שלנו על מנת לבחון מה באמת הייתה השפעתו של בית החולים, בגלל הטיית הסלקציה.

image

נניח עכשיו שבמקום לבדוק אנשים שהלכו לטיפול או לא הלכו לטיפול, נעשה ניסוי: נבחר באקראי קבוצת אנשים מהרחוב, ונשלח חצי מהם לטיפול בבית חולים. או, לחילופין נבחר באקראי קבוצת אנשים ששוקלים ללכת לבית חולים, ונגיד למחצית מהם להישאר בבית ולא ללכת.

במקרה הזה, לא ניתן לומר שהתשובות שלהם לסקר הבריאות Y1i או Y0i תלויות ב Di. בחרנו אותם באקראי, לא יכולנו לדעת מראש אם הם ילכו או לא ילכו לבית חולים. לכן, אפשר לומר כי:

image

 

 

 

 

ואז הטיית הסלקציה מהמשוואה הקודמת מתאפסת, ואנחנו מקבלים את מה שאנחנו רוצים באמת למדוד. זוהי חשיבותה של אקראיות – נקודה שהיא טריוויאלית יחסית במדעים מדויקים, אבל במדעי החברה לא. ברגע שבוחרים קבוצה אקראית באמת של פרטים לניסוי, ניתן להסיק על סיבתיות.

 

ומה עושים כשאין ניסוי?

במציאות, כמו שכתבתי, לא ניתן בדרך כלל לעשות ניסויים אקראיים כאלו. במהלך מאה השנים האחרונות פיתחו האקונומטריקאים (אקונומטריקה היא הסטטיסטיקה של כלכלנים) שלל כלים שנועדו להתמודד עם בעיית הסלקציה במקרה שבו לא ניתן לערוך ניסויים מבוקרים, החל מרגרסיה ליניארית מרובת משתנים על עשרות הווריאציות, ה"מחלות" וה"תרופות למחלות" שלה, ועד כלים מתוחכמים יותר שהפכו לפופולאריים רק בשני העשורים האחרונים. הבעיה כמובן לא נעלמה, וכל מאמר אמפירי בכלכלה הוא למעשה מאבק של החוקרים בהתמודדות עם בעיית הסלקציה ועם בעיות רבות נוספות במציאת קשר סיבתי שלא תיארתי כאן.

איך רגרסיה מרובת משתנים עוזרת לנו עם בעיית הסלקציה?

טוב, אני לא אלאה אתכם בעוד משוואות.

נניח, לגבי דוגמת בית החולים שלנו, שבריאותם של אנשים נקבעת על ידי שני משתנים בלבד: הגיל שלהם, והמשתנה Di שלנו, שקובע האם הם הלכו לבית חולים או לא. מן הסתם אנשים מבוגרים יותר הולכים יותר לבית חולים, כי הם חולים יותר.

מה שרגרסיה מסוגלת לעשות, זה "לשלוט" בגיל של האנשים, לסלק את השפעת הגיל מהתוצאה שלנו, Y. אפשר לומר שזה כמו להשוות רק בין מה שעושים זוגות של אנשים שהם באותו הגיל, להשוות בין בני 25 לבני 25, בין בני 30 לבני 30 וכך הלאה. אם בריאותם של אנשים באמת נקבעת רק על ידי שני המשתנים האלו, הגיל ו – Di, אז ברגע שנסלק את השפעת הגיל נקבל למעשה ניסוי אקראי והתוצאות יספרו לנו על אפקט סיבתי. כמובן, אם יש לנו כאן "משתנה מושמט" כלשהו שמשפיע גם הוא על בריאות בנוסף לגיל ול – Di (למשל, אולי גברים פחות בריאים מנשים?), אז התוצאות של הרגרסיה לא יספרו לנו על אפקט סיבתי.

רגרסיות הן רק ההתחלה של קורסי המבוא לאקונומטריקה לתואר ראשון. בהמשך העסק הזה הולך ומסתבך עם סוגים שונים של מחקרים על נתונים שונים, ואסטרטגיות רבות למקרים שבהן השימוש ברגרסיות פשוטות אינו נכון או בלתי אפשרי. המטרה היא תמיד אותה המטרה: למצוא סיבתיות.

image

 

אז מה עם הדוגמאות שהראיתי בהתחלה?

טוב, אצל החייזר זה די פשוט. הוא לא צריך לעשות רגרסיה, אלא פשוט להסתכל מה קרה קודם. אם הוא היה יכול לראות את האירועים לאורך זמן, הוא היה מבחין בכך שאנשים קודם כל אוכלים אוכל רגיל, אח"כ משמינים, ורק אח"כ אוכלים אוכל מרזה. כלכלנים אינם חובבי מד"ב גדולים ועל כן נוהגים להניח שהזמן ביקום זורם קדימה, מה שמאפשר לנו במקרים רבים להסיק על סיבתיות פשוט לפי רצף האירועים.

ומה עם הגרף של שעות הלימוד?

כאן ישנה בעיית סלקציה. התלמידים של פינלנד אינם אותם התלמידים של יוון, המורים אינם אותם המורים, בתי הספר אינם נראים אותו דבר, וגם לא שיעורי הבית ושלל דברים אחרים. לכן, השוואה ביניהם איננה מלמדת בהכרח על קשר סיבתי. בכלל, נושא השפעת המשאבים (שעות לימוד, גודל כיתה) על ציוני התלמידים מצוי במחלוקת עזה בין כלכלני חינוך, כשחלקם מוצאים השפעה קטנה ואחרים לא מוצאים שום השפעה. גם אלו שכן מוצאים השפעות, מוצאים השפעות גדולות הרבה יותר לתמריצים שונים עבור המורים והתלמידים שניתנים מבלי לשנות את המשאבים של המערכת (למשל, להבטיח לתיכוניסטים בונוס כספי עבור ציונים מעל רף מסוים). עבור הציבור הרחב זו אולי שאלה טריוויאלית – ברור לנו שתלמידים שלומדים שעות רבות יותר יוציאו ציונים גבוהים יותר – אבל הסטטיסטיקות על מדינות שהצגתי בתחילה וניסיונם של כלכלנים מדוגמאות אחרות מצביעים על כך שהאינטואיציה הטבעית בנושאים כאלו, במקרים רבים, פשוט איננה נכונה.

וויקטור לביא מהאוניברסיטה העברית התמודד עם שאלת השפעת שעות הלימוד על הציונים על ידי שימוש ב"ניסוי טבעי". ניסוי טבעי הוא ניסוי לא מבוקר ולא מתוכנן שמתרחש במציאות, כאשר ניתן לומר שהוא מבוצע על הפרטים באופן אקראי כמו שהיינו רוצים לעשות במעבדה. לרוב מדובר בשינוי מדיניות כלשהו של הממשלה שאינו נובע מהחלטות של הפרטים בשטח.

במקרה שלנו, חקר לביא את תוצאותיה של רפורמה שהתרחשה בישראל בשנת 2003, במסגרתה שונה מודל התקצוב של בתי הספר על ידי משרד החינוך – בתי ספר מסוימים קיבלו תקציב ליותר שעות לימוד, ובתי ספר אחרים איבדו חלק מהתקציב ונאלצו לחתוך בשעות הלימוד. כמובן, בתי הספר שקיבלו תוספות או איבדו תקציבים לא נבחרו באקראי, ולביא נדרש לשלוט בכל מני מאפיינים דמוגרפיים של בתי הספר והתלמידים אשר לומדים בהם, אבל לפחות מדובר כאן בבתי ספר מאותה מערכת חינוך, באותה המדינה, באותו הזמן, עם אותם המורים פחות או יותר. המחקר שלו מגלה כי לאחר ששולטים בהרבה גורמים אחרים, ציוני התלמידים בבתי הספר שקיבלו שעות לימוד נוספות עלו, וציוני התלמידים בבתי הספר שאיבדו שעות לימוד ירדו, כאשר עיקר ההשפעה הוא על התלמידים החלשים (זה ממצא ידוע בספרות, התלמידים החזקים לרוב פחות רגישים מהחלשים לכל מני שינויים בתקצוב).

תמיד ניתן להתווכח על מחקרים בתחומים האלו וכמעט שאין ניסויים טבעיים שהם באמת מושלמים, אבל המחקר של לביא משכנע הרבה יותר מאשר הגרף שהראיתי בהתחלה מבחינת היכולת שלו להעיד על קשר סיבתי אמיתי.

 

 

דוגמאות נוספות

וויכוח דומה קיים לגבי השפעתן של גודל כיתות על ציוני תלמידים. נעשו שלל מחקרים בנושא שניסו להשתמש בניסויים טבעיים יצירתיים יותר או פחות, וכן בפרויקט STAR – הניסוי האקראי האמיתי היחיד שנעשה בטנסי שבארצות הברית בשנות השמונים, במסגרתו שובצו תלמידים לחלוטין באקראי לכיתות עם מאפיינים שונים. במקרים המעטים שבהם נראה סביר שהאפקט שנאמד באופן סטטיסטי הוא באמת סיבתי, עולה כי גודל הכיתות אכן משפיע על ציוני התלמידים באופן שלילי. אבל ההשפעה כאן קטנה, ולאור העלויות העצומות שבמעבר, נגיד, מ 40 ל 30 תלמידים בכיתה, לא ברור שהעסק משתלם.

 

דוגמה מפורסמת אחרת שכלכלנים חקרו היא השפעת מספר השוטרים על סטטיסטיקות פשיעה – גם כאן בדיקה נאיבית של הנתונים מעלה כי עלייה במספר השוטרים דווקא משפיעה באופן חיובי על תדירות הפשעים. הסיבה לכך היא שמספר השוטרים ותדירות הפשעים נקבעים יחדיו: ברגע שהפשיעה גדלה ראש העיר מגדיל את משפר השוטרים. הכלכלנים RAFAEL DI TELLA ו – ERNESTO SCHARGRODSKY מהרווארד השתמשו בפיגוע בבניין הקהילה היהודית בבואנוס איירס בשנת 1994 בתור ניסוי טבעי, למדידת השפעת מספר השוטרים על פשיעה מסוג גניבת מכוניות. אחרי הפיגוע הקצתה המשטרה המקומית שוטרים לאבטחת מוסדות יהודיים, והחוקרים בדקו את ההפרשים בין גניבות הרכב באזורים שבהם היו מוסדות יהודיים מאובטחים לבין הגניבות באזורים שבהם לא היו מוסדות כאלו, ומצאו שנוכחותם של השוטרים הפחיתה בכ 75% את הגניבות בבלוקים הקרובים למוסדות היהודיים המוגנים.

 

image

כפי שניתן לראות, היעלמותם של הפיראטים היא זו שגרמה להתחממות הגלובאלית. או ההפך. הגרף לקוח מכאן

 

המחקר שלי בדוקטורט, שאולי אפרט עליו יותר בהזדמנות אחרת (כשיהיו לי תוצאות…), מנסה להשתמש בפריצתן של המכללות בארץ בשנות התשעים בתור ניסוי טבעי, על מנת לבדוק את השפעתה של עלייה בהשכלה הממוצעת בערים על מאפיינים אחרים. עלייה "טבעית" בהשכלה יכולה לנבוע מכל מני גורמים בלתי נצפים כגון ביקוש למשכילים שלא יאפשרו לי לומר משהו על סיבתיות, בעוד שהופעתן של המכללות היא תוצאה של החלטת ממשלה "פתאומית" שהמועד שלה היה יחסית אקראי. כך אני יכול לומר שדברים כאלו ואחרים קרו רק בגלל העלייה בהשכלה הממוצעת, ולנטרל כל מני גורמים אחרים כגון ביקוש למשכילים או מחירי דיור.

 

בכל המקרים האלו עצם קיומו של האפקט הסיבתי נראה אולי טריוויאלי לאדם מן השורה, אבל המחקר חשוב משתי סיבות עיקריות:

1. כימות מספרי של האפקט, כך שיהיה ניתן להשוותו לאפקטים אחרים. למשל, אם מקציבים כמה מאות מיליוני דולרים לשם הפחתת האבטלה במשק, האם כדאי להשקיע אותם בתוכניות הכשרה למובטלים כרוניים? במתן תמריצים להקמת בתי עסק? במס הכנסה שלילי? רק מחקרים אמפיריים שמסוגלים לכמת את השפעתן של רפורמות ולהגיע לאפקט סיבתי יכולים לענות על שאלות כאלו, שקיימות כמובן לגבי שלל תחומים.

2. הוכחת עצם קיומו של קשר כלשהו. כלכלני בריאות, למשל, הוכיחו שלא מעט טיפולים פופולאריים בבתי חולים בעצם לא תורמים כלום לבריאותו של המטופל, ברגע שמבצעים את המחקר באופן שמעיד על סיבתיות. לא תמיד האינטואיציה הראשונית שלנו לגבי הקשרים הסיבתיים היא נכונה.

 

החיפוש אחר ניסויים טבעיים וניצול שיטות אקונומטריות לשם מציאתה של סיבתיות, הוא האתגר העיקרי שאיתו מתמודדים חוקרים אמפיריים במדעי החברה, וההבדל בין מחקרים מוצלחים יותר למוצלחים פחות. זו למעשה העבודה העיקרית שלי ביום-יום: להסתכל על נתונים, לבצע ניתוחים מכיוונים שונים, ולנסות לחשוב האם הצלחתי לקבל אפקטים סיבתיים מעניינים, או מה אני צריך לעשות על מנת שלתוצאות שלי יהיה הסבר סיבתי. בניגוד לכלכלנים תיאורטיים, כלכלנים אמפיריים לא יכולים להרשות לעצמם להאמין בתיאוריות מנותקות מהמציאות, ואין להם שום עניין בתיאוריות "לא מדעיות" שלא ניתן להוכיח או להפריך אותן (אם כי גם הכלכלנים התיאורטיים נוטים להיות די קשובים לממצאים אמפיריים, לפחות בחלק מהתחומים). היכולת לדלות סיבתיות מנתונים שאינם מגיעים מניסוי מבוקר היא קריטית לצורך גיבושה של הבנה כלשהי בתוך הכאוס המאפיין את החברה האנושית, היכן שאינספור גורמים משפיעים בו זמנית, אין שום תיאוריה טהורה שיכולה לנבא בוודאות מה יקרה, והדבר הקבוע היחיד הוא השינוי.

Read Full Post »